на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті www.packstor.com.ua. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. 

Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. У разі прийняття умов цього Договору, тобто публічної оферти Продавця, Відвідувач/Користувач стає Покупцем.


1. Визначення термінів 

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар– об’єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у «Кошик», або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом. 

1.3. Інтернет-магазин – створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет сайт Продавця, за адресою: www.packstor.com.ua, шляхом ознайомлення Покупця з запропонованим Продавцем описом Товару по фотознімкам, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з Товаром. 

1.4. Відвідувач сайту – особа, що заходить на Сайт без мети розміщення Замовлення. 

1.5. Користувач – фізична особа, відвідувач Сайту, що приймає умови цього Договору і який бажає розмістити Замовлення на Сайті. 

Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець. 

1.6. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТС ГРУП» (ідентифікаційний код 40338742), юридична особа, яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: 18002, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця О.Дашковича, будинок 27 та  здійснює провідне управління сайтом, розміщеним в мережі Інтернет за адресою: www.packstor.com.ua. Товари також можуть бути поставлені іншими суб’єктами господарювання, які співпрацюють з ТОВ «ПТС ГРУП» на підставі відповідних договорів.

1.7. Замовлення – рішення Покупця придбати товар шляхом належного оформлення запиту Покупця на придбання і доставку обраних на Сайті Товарів, за вказаною Покупцем адресою. 

1.8. Особистий кабінет – персональний розділ Покупця на Сайті Продавця, доступ до якого має Покупець, в якому відображається його персональна інформація та історія розміщених ним Замовлень. 

1.9. Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається. 

1.10. Істотний недолік Товару – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак: а) він взагалі не може бути усунутий; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного  Договору. 

2.2. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, у тому числі: добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині; самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині; обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.

2.3. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. 

2.4. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.     

2.5. Даний Договір поширюється на всі види Товарів, представлених на Сайті, поки такі пропозиції з описом присутні в каталозі Інтернет-магазину.

2.6. Продавець забезпечує наявність на своєму складі Товарів, представлених на Сайті. Супроводжуючі Товар фотографії можуть незначно відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару, з огляду на особливості колірної передачі різних пристроїв, за допомогою яких проглядається Сайт. Супроводжуючі Товар опис/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. 

2.7. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів на складі Продавця, останній має право виключити зазначений Товар із Замовлення / анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення на адресу, зазначену Покупцем при реєстрації, або іншим способом. 

2.8. У разі анулювання повністю або частково передплаченого Замовлення вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю на наданий останнім розрахунковий рахунок. 

2.9. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем. 

2.10. Після оформлення Замовлення на Сайті, очікувана дата відправки повідомляється Покупцеві менеджером, обслуговуючим Замовлення, по електронній пошті або при контрольному дзвінку Покупцеві.

3. Реєстрація на сайті

3.1. Реєстрація на Сайті здійснюється за адресою  www.packstor.com.ua, але не є обов’язковою для оформлення Замовлення. 

3.2. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації. 

3.3. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані ним при реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна та пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов’язується негайно повідомити про це Продавця.

3.4. Спілкування Користувача / Покупця з представниками Продавця має будуватися на принципах загальноприйнятої моралі і комунікаційного етикету. Суворо заборонено використання нецензурних слів, лайки, образливих виразів, а також загроз і шантажу, в незалежності від того, в якому вигляді і кому вони були адресовані.

4. Кількість і якість Товару, гарантія.

4.1. Узгоджена кількість товару визначається Сторонами при оформленні та прийнятті замовлення. Умови цього Договору вважаються виконаними належним чином, якщо загальна кількість товару як в цілому, так і по кожному конкретному виду (одиниці асортименту) при її відвантаженні Покупцеві має відхилення за кількістю або вагою (в залежності від одиниці виміру) в межах + /- 1% (один відсоток) від загальної кількості (ваги) поставки. Приймання товару за кількістю та якістю здійснюється в день доставки товару Покупцеві.

4.2. Якість товару має відповідати вимогам, встановленими державними стандартами, технічними умовами, що діють в Україні для даного виду товару, а також вимогам, зазначеним на Сайті.

4.3. Продавець гарантує збереження якості товару протягом 12 місяців з дати виготовлення товару, за умови дотримання Покупцем умов зберігання, а саме: в чистих, сухих, вентильованих приміщеннях при температурі від + 5 ° С до + 30 ° С, відносної вологості повітря 50-70 %. Перед використанням обов’язково акліматизація при температурі від 18 ° С до + 25 ° С при тій же вологості  не менше 24 годин в літній період і не менше 48 годин – в зимовий період.

4.4. Товар може вироблятися на замовлення Покупця, якщо він потребує нанесення індивідуального дизайну. У цьому випадку укладається окремий договір, що скріплюється підписами та печатками (за наявності) Сторін.

4.5. Згідно ДСТУ 7275:2012, допустимим є кількість бракованого товару не більше 1% (одного відсотку) загальної кількості товару одного типу, розміру, найменування і марки в одній партії. Брак продукції в зазначених допустимих межах не є порушенням умов Договору, претензії в таких випадках не приймаються.

5. Оформлення Замовлення

5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошик», або зробивши замовлення через електронну пошту чи за номером телефону, вказаними в розділі контактів Інтернет-магазину. 

5.2. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

 
5.3. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення. 

5.4. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення: 

5.4.1. прізвище, ім’я, ім’я по-батькові Покупця; 

5.4.2. адреса доставки Товару; 

5.4.3. контактний телефон; 

5.4.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.


5.5. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в «Кошику» Покупця на сайті Інтернет-магазину.

 
5.6. Якщо будь-якій із Сторін договору необхідна додаткова інформація, вона має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при купівлі товару в Інтернет-магазині.

 
5.7. При оформленні замовлення через оператора Продавця Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 5.4 – 5.5. цієї Оферти. 


5.8. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

 
а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 


б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий. 


6. Ціна та порядок оплати 

6.1. Ціни на Товар визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину, в національній валюті України -гривні, з урахуванням ПДВ. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка». 

6.2. Сума Договору дорівнює сумі Замовлення. Сума Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх включених в Замовлення Товарів, яка дорівнює сумі, що підлягає до сплати, та вказується на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення в момент його розміщення.

6.3.  Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. Ціна Товару, оплачена Покупцем у повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. 

6.4. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця Товар не резервується, а Продавець не може гарантувати доступність Товару Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися строки обробки Замовлення. 

6.5. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця. Вартість доставки Товару Покупець сплачує окремо, відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику). 

6.6. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину. 


6.7. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту 100% надходження Продавцю коштів на його рахунок. Факт оплати Замовлення свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору


6.8. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

6.9. Покупець або його офіційний представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду і комплектності товару. 

6.10. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту: 1) отримання Товару Покупцем зі складу Продавця – при самостійному вивозі Товару від Продавця; 2) передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику), обраній Покупцем – при виборі Покупцем такої опції.  


7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Продавець зобов’язаний: 

7.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця. 

7.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

7.2. Продавець має право: 

7.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації. 

7.3 Покупець зобов’язується: 

7.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

7.3.2  Повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

8. Повернення Товару


8.1. Покупець – фізична особа, має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Перелік товарів, що не підлягають поверненню на підставах, передбачених у цьому пункті, затверджується Кабінетом Міністрів України. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

8.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 8.1. Договору, чинним законодавством України, шляхом банківського переказу на рахунок Покупця. 

8.3. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.

8.4. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили. 


8.5. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за  бажанням Покупця має  не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація, колір, та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині. 


9. Відповідальність


9.1. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору. 

9.2. Продавець не несе відповідальності:

– за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця. 

– за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації. 

– за вибір Покупцем Товару, він лише гарантує відповідність замовлених позицій. 

– за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно за різної колірної передачі моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей; 

– за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення; 

– за затримки та перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставку товару), які відбуваються з причин, які знаходяться поза сферою його контролю; 

– за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет; за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логін та пароль третім особам. 

9.3. У разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами, та які виникли після укладення цього договору. Настання форс-мажорних обставин підтверджуються Торгово-промисловою палатою України.

9.4. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувало інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним засадам моральності. 

10. Конфіденційність і захист персональних даних.

10.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди. 

10.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

10.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


11. Інші умови

11.1. Цей договір укладено та діє відповідно до чинного законодавства України, набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації в Інтернет-магазині і діє до виконання всіх умов договору Сторонами. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. Усі спори, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, будь-яка із Сторін має право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України. 

11.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 6.3. та п.п.7.2.1 Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

11.4.  Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду Товару, а також для оформлення Замовлення для Покупця є безкоштовним.

11.5. Інтернет-магазин і надані сервіси можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого


12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПТС ГРУП»

18002, м. Черкаси, вул. О. Дашковича, буд.27. 

IBAN:  UA 903223130000026007000000787 

в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», МФО 322313

код 40338742, ІПН 403387423015

Витяг з реєстру платників ПДВ № 21882951

тел +38 063 201-90-01